РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕЙО  ЯВОРОВ" БУРГАС

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕЙО ЯВОРОВ" БУРГАС

Регионална библиотека П.К.Яворов - Бургас е създадена през 1888 г. и има 123-годишна история. С историята й са свързани учителят Христо В. Димитров, писателите Константин Петканов и Стефан Станчев, книжарят Коста Екзархов и други обществени дейци, ...
повече

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФЕСОР БОЯН ПЕНЕВ"

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФЕСОР БОЯН ПЕНЕВ"

БИБЛИОТЕКАТА ПРЕДОСТАВЯ - Интернет - Онлайн достъп до собствени бази данни Специализирани (платени) услуги - Предоставяне на писмена библиографска информация - Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания - Доставка на ...
повече

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЬО ПЕНЕВ"

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЬО ПЕНЕВ"

Най-големият съвременен информационен, образователен,културно-просветенцентър в общината   Градска библиотека “Пеньо Пенев” е създадена с решение на Градския народен съвет от 1953 г. и е открита на 12 юли същата година. При откриването си ...
повече

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ДОРЕ ГАБЕ ДОБРИЧ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ДОРЕ ГАБЕ ДОБРИЧ

Регионална библиотека “Дора Габе” предоставя за ползване библиотечни документи, универсални по своя характер, справочно-библиографски и информационни услуги на всеки гражданин, който се регистрира за неин ползвател след внасяне на ...
повече

Градска библиотека "Паисий Хилендарски" Асеновград

Градска библиотека "Паисий Хилендарски" Асеновград

ГБ “Паисий  Хилендарски” е най-голямата общодостъпна библиотека на  територията на община Асеновград. Мисията на библиотеката е да бъде посредник  между информацията и потребителите. Основната и функция  е да събира, ...
повече

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ"

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ"

Видове услуги предлагащи библиотеката. Уважаеми потребители!Читателската карта в Регионална библиотека „Захарий Княжески” Ви дава право да ползвате основните, специализираните и електронните услуги на библиотеката. Заемане за дома или ...
повече

Народно читалище  "ПРОСВЕТА-1935"

Народно читалище "ПРОСВЕТА-1935"

СТАТУТ   Вид: Народно читалище     АДРЕСИ   седалище:БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Созопол, село Равадиново     УПРАВЛЯВАЩИ Друга длъжност ЗЛАТКА ...
повече

ГОЛДЕН ГРУП ООД

ГОЛДЕН ГРУП ООД

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ...
повече

ГОЛДЕН ГРУП ООД

ГОЛДЕН ГРУП ООД

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ...
повече

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ БЪДЕЩЕ-1928 Габрово

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ БЪДЕЩЕ-1928 Габрово

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БЪДЕЩЕ-1928" Габрово Читалището е типично българска обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност. Обикновено читалищата се състоят от библиотека и клуб по интереси където се развиват ...
повече

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ГР.СЕВЛИЕВО

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ГР.СЕВЛИЕВО

Градска библиотека - Севлиево съчетава в своята дейност образователни, информационни и културни функции. В нея се предоставя свободен и равен достъп до знания и информация на широк кръг потребители. Тя е място за продължаващо обучение, ...
повече