СОФИНВЕСТ ЕООД

СОФИНВЕСТ ЕООД

“Софинвест” ЕООД е правоприемник на бившата Главна дирекция за изграждане на София (ГДИС) създадена през 50-те години на миналия век, с цел възстановяване на гр.София, изграждане на инженерната и социална инфраструктура на Столицата и ...
повече

Община Никопол

Община Никопол

Община Никопол се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Плевен.Преобладаващият релеф на общината е равнинен и слабо хълмист. Територията ѝ изцяло попада в северната част на Средната Дунавска равнина. Около 2/3 от ...
повече