КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ - АД

КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ - АД

Фирма КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД  има предмет на дейност добив на варовици, производство на негасена вар и инертни материали за пътно строителство и бетон. КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД е дружество занимаващо се с добив на инертни материали, ...
повече

Хидроминерал ООД

Хидроминерал ООД

Хидроминерал ООД е дружество, което стартира своята дейност през 2009 година, с основна дейност добив и производство наинертни материали за строителството. Произвежданите добавъчни материали са приложими при производството на бетон, разтвор, ...
повече

РУДМЕТАЛ - АД

РУДМЕТАЛ - АД

Приоритетно място в социално-икономическото развитие на община Рудозем заема минно-добивната и преработваща промишленост, с основно структурно-определящо предприятие"Рудметал" АД – гр. Рудозем. "Рудметал" АД – гр. Рудозем е частно ...
повече