"ТЕХНО ЕК" - ЕООД

"ТЕХНО ЕК" - ЕООД

Фирма ТЕХНО ЕК ЕООД съществува от 1994 г. и специализирана в проктиране, изграждане, монтаж и поддръжка на системи за резервно електрозахранване – дизелгенератори, газгенератори и UPS системи. Фирмата е представител за България на фирмите: АJ POWER ...
повече

ТЕХНОКОМЕРС ООД

ТЕХНОКОМЕРС ООД

Фирма "Технокомерс" ООД е създадена през 1992 год. с основен предмет на дейност търговия на резервни части за енергетиката и минната промишленост.Фирмата се намира в район силно развит в областта на енергийното производство (около 40% от цялото ...
повече