Невен-ЗИГ Солар ООД

Невен-ЗИГ Солар ООД

Невен-ЗИГ Солар ООД е българо – германско предприятие за проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения до ключ. Нашите компетенции и ангажименти обхващат всички процеси, необходими за изграждането на фотоволтаична централа Заедно с ...
повече

ЕЛФОР - ЕООД

ЕЛФОР - ЕООД

Фирма "Елфор" е регистрирана през м. март 1995 г. като електро и енергомонтажна с проектиране на електростанции, осветителни системи и съоръжения за външни електрозахранвания чрез кабелни и въздушни линии, трафопостове и уредби ниско и средно ...
повече

"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД

"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД

"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД е основано като приемник на "ОРГГАЗСЕРВИЗ" АД – (1997 ÷ 2006 г.) с решение № 1578 от 15.06.2006 г. на Старозагорския окръжен съд, с предмет на дейност "Техническа диагностика на газоснабдителни системи, изследователска и развойна ...
повече

МЕТИКС ООД

МЕТИКС ООД

МЕТИКС ООД вече 23 години концентрира усилията си в проектиране, производство, доставка и монтаж на Eлектрически табла, Комплектни Трансформаторни Подстанции – метален и бетонен тип, Възлови Станции и Разпределителни Уредби до 24kV.Приоритетна ...
повече

Мирекс 21 ООД

Мирекс 21 ООД

За нас: Ръководство: Мирекс-21 ООД е частна собственост. Фирмата е основана през 1990 г. в Русе. Ръководство: инж. Михаил Христов Михайлов – изпълнителен директор инж. Велислав Руменов Христов – производствен директор инж. Венцислав Добрев ...
повече