ХИМКОМПЛЕКТ - 2000 АД

ХИМКОМПЛЕКТ - 2000 АД

Нашата мисия е да продължим ТРАДИЦИЯТА, да усъвършенстваме ПРОФЕСИОНАЛИЗМА и да гарантираме КАЧЕСТВОТО на инженеринговите услуги. ДЕЙНОСТ: Идейно, техническо и работно индустриално проектиранеРъководство, управление и надзор в ...
повече

ФРЕНЕЛ - ЕООД

ФРЕНЕЛ - ЕООД

"ФРЕНЕЛ" ЕООД   Предметът ни на дейност е обработка на води и ние се стремим да го правим по най-оптималния начин.   Оптимален-означава даване на конкретно решение в зависимост от спецификата на проблема на всеки клиент,дължащо се на:-10 ...
повече