ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР - АД

ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР - АД

Добив и доставка на инертни материали (пясък, баластра,филц) за областите Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе, София, Търговище със собствен или нает транспорт. Натоварване и експедиция с ЖП вагони на инертни материали от базата ни в пристанище ...
повече