Фондация Лале

Фондация Лале

Мисия Насърчава социалната отговорност в българското общество. Стратегия Стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на ...
повече

Фондация Българи

Фондация Българи

Фондация “Българи” е регистрирана през 1999 г. и има за цел да популяризира българските постижения в областта на живописта, графиката, скулптурата, художествените занаяти, музикалното и танцовото изкуство и пр. Фондацията се стреми към ...
повече

ФОНДАЦИЯ "СВЕТЪТ БЕЗ ГРАНИЦИ"

ФОНДАЦИЯ "СВЕТЪТ БЕЗ ГРАНИЦИ"

Основна дейност: Обучение по журналистика на деца между 12 и 19 годиниОбучението предвижда провеждането на занятия 2 пъти седмично. Ще бъдат обхванати основните принципи на работата във всички видове медии – печатни и електронни. Практическите ...
повече

ФОНДАЦИЯ 'МАЛЪК ЗОГРАФ'

ФОНДАЦИЯ 'МАЛЪК ЗОГРАФ'

Фондация “Малък Зограф” е учредена на 27.04.2012 г. Фондацията има за цел да съдейства за духовното, интелектуалното и професионално израстване на децата чрез изящното и приложно изкуство.Да сътрудничи с държавни и други неправителствени ...
повече

Фондация Наследство

Фондация Наследство

Фондация "Наследство" е сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза. Фондация "Наследство" е първата вписана организация, подпомагаща културата, в Регистъра на министерството на културата на Република България (Удостоверение № 1 ...
повече

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

ХАРАКТЕРИСТИКИ Активност развиващ дейност   Форма на собственост частна 100% Източници на финансиране дарения и спонсорство 95% Източници на финансиране друг изт. на финанс.на неправит.орг. 5% Форма на счетоводно ...
повече

Фондация "Балканско наследство"

Фондация "Балканско наследство"

Мисия на организацията Мисията на фондацията е да подкрепя културното наследство на Югоизточна Европа, разкривайки неговите приноси, единство и многообразие пред света и възможностите за неговата утилизация на местно ниво. В своята работа ...
повече

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ Управител : Спас Ненчев Спасов Телефон : 0887573748 Адрес : София Бул. Цариградско Шосе № 111  
повече

ФОНДАЦИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА РЕМОНТ НА ЦЪРКВАТА В с. БЪРЗИЦА

ФОНДАЦИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА РЕМОНТ НА ЦЪРКВАТА В с. БЪРЗИЦА

ФОНДАЦИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА РЕМОНТ НА ЦЪРКВАТА В с. БЪРЗИЦА
повече

ФОНДАЦИЯ ВЕРИДАС

ФОНДАЦИЯ ВЕРИДАС

ФОНДАЦИЯ ВЕРИДАС
повече

ФОНДАЦИЯ СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

ФОНДАЦИЯ СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

ФОНДАЦИЯ СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
повече

ФОНДАЦИЯ УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН

ФОНДАЦИЯ УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН

ФОНДАЦИЯ УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН
повече

ФОНДАЦИЯ МАЛКИЯТ ПРИНЦ НА ХИСАРЯ

ФОНДАЦИЯ МАЛКИЯТ ПРИНЦ НА ХИСАРЯ

ФОНДАЦИЯ МАЛКИЯТ ПРИНЦ НА ХИСАРЯ
повече

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
повече

ФОНДАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ФОНДАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ФОНДАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ
повече

ФОНДАЦИЯ ПРОТЕГНАТА РЪКА

ФОНДАЦИЯ ПРОТЕГНАТА РЪКА

ФОНДАЦИЯ ПРОТЕГНАТА РЪКА 
повече

ФОНДАЦИЯ ПЪТЕКИ НА ВРЕМЕТО

ФОНДАЦИЯ ПЪТЕКИ НА ВРЕМЕТО

ФОНДАЦИЯ ПЪТЕКИ НА ВРЕМЕТО
повече

ФОНДАЦИЯ'ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО

ФОНДАЦИЯ'ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО

ФОНДАЦИЯ'ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО
повече

ФОНДАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

ФОНДАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

ФОНДАЦИЯ АСОЦИАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ
повече

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ И БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ И БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

"Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество" преследва следните цели: да подпомага просветното, културното и стопанското развитие на гражданското общество в Република България и чужбина; да стимулира ...
повече

ФОНДАЦИЯ 'ДЕЧИЦА'

ФОНДАЦИЯ 'ДЕЧИЦА'

Аз съм Богдана Манова, или Буба - както ме наричат всички деца и приятели.Имам две прекрасни момчета, които отглеждам с много любов и нежност. Имам и страхотен съпруг, който ме подкрепя, насърчава и споделя с мен и най-добрите, и най-трудните ...
повече

ФОНДАЦИЯ ЛЪРН

ФОНДАЦИЯ ЛЪРН

  Цели   Подпомагане и развитие на съвременните образователни процеси, които допринасят за изграждането и утвърждаването на механизмите на демократичното, независимо и свободно гражданско общество. Популяризиране и разпространение на ...
повече

ФОНДАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ФОНДАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Цели и с Фондацията има не правителствен, не политически и не религиозен характер. Да насърчава развитието и утвърждаването на духовните ценности; да насърчава към екологичен начин на живот, като развива и подпомага отглеждането на екологично ...
повече