ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ - ООД

ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ - ООД

ЕСРИ България предоставя цялостна гама от базови и специализирани цифрови географски данни за територията на България в различни мащаби: • Релеф• Хидрология – реки, водни басейни, езера и други водни обекти• Пътна мрежа – пътища, ...
повече