ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА "СВ. ЙОСИФ"

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА "СВ. ЙОСИФ"

В началото на месец април 2012 г. отвори врати новиядом за възрастни хора "Св. Йосиф"! Домът за възрастни хора "Св. Йосиф" се намира в с. Калояново, което отстои на 24 км. северно от гр. Пловдив и на 15 км. южно от курортния гр. Хисар. Основната цел на ...
повече