СУНИМЕКС

СУНИМЕКС

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, ...
повече

ЕТ "РОАН 90"

ЕТ "РОАН 90"

ЕТ "РОАН 90" е регистриран на 24.10.1990 г. и е вписан в регистъра за еднолични и колективни фирми на граждани под №2136, том 12, стр.149 по ф.д. 1763/1990. Основател е Ангел Илиев Христов (1950-2002). През 1997 година е регистрирано дружество “РОАН 90” ООД и е вписано ...
повече

ХЕФЕСТ ООД

ХЕФЕСТ ООД

ХЕФЕСТ ООДПромишлено и гражданско строителство,взривна дейност, пътно, тунелнои минно строителство, проектиране иизпълнение на специални и технологичнивзривни роботи.
повече

МЕГА ТРАНС СТРОЙ ЕООД

МЕГА ТРАНС СТРОЙ ЕООД

МЕГА ТРАНС СТРОЙ ЕООД Специализирани строителни работи, строителство на сгради и съоръжения, пътно строителство, строителство на мостове и тунели.
повече

"ЕКИПСТРОЙ" ЕООД

"ЕКИПСТРОЙ" ЕООД

Фирмата е със седалище гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово.  ЕКИПСТРОЙ - Строително търговско дружество на българския пазар с голям потенциал за разширяване на търговската дейност и развитие.  Изграждане на нови жилищни и ...
повече

СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД

СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД

  "СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. Сливен Предмет на дейност на фирмата: - промишлено строителство - енергийно строителство - индустриално строителство - жилищно-комунално строителство - водоснабдителни и канализационни мрежи - пречиствателни ...
повече