ПЛАСТХИМ - Т - АД

ПЛАСТХИМ - Т - АД

Пластхим-Т АД е основният производител на гъвкави опаковки в България.      Във времето Пластхим-Т АД се наложи на пазара като фирма, предлагаща отличното качество, техническа поддръжка, гъвкавост и кратко време за реакция при ...
повече

ГОМАПЛАСТ М ООД

ГОМАПЛАСТ М ООД

  Фирма ГОМАПЛАСТ М ООД Дружеството е специализирано в областта на производството. ГОМАПЛАСТ М ООДе единственият производител в България на термоизолационни и уплътнителни материалиот експандиран каучук със затворени клетки и граници ...
повече

'БЕКАСТРОЙ' ЕАД

'БЕКАСТРОЙ' ЕАД

СТАТУТ Име: БЕКАСТРОЙВид: Еднолично акционерно дружествоТранслитерация: BEKASTROIСъбитие:Време: 27.03.2014г. 15:27 АДРЕСИСедалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, област София, община Самоков, град СамоковПощенски ...
повече