АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ - АД

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ - АД

Адванс Екуити Холдинг АД е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен хоризонт в частни (непублични) компании. Дружеството предоставя финансиране за реализиране на перспективни бизнес проекти срещу дялово участие в тях.
повече

Евросъдружие ООД

Евросъдружие ООД

Компанията има мажоритарни дялове в 4 местни компании, които оперират в сферата на хазартната дейност.
повече

ИРИС - АД

ИРИС - АД

За компаниятаИрис АД е дружество с над 100-годишна история, наследник на първата текстилна фабрика в Русе, основана през 1905 година. През годините компанията се преструктурира няколко пъти, за да отговори на постоянно променящата се икономическа ...
повече

Фаворит Холд - АД

Фаворит Холд - АД

Фаворит Холд АД е учредено като приватизационен фонд, с наименование ПФ “Акционер - фаворит” АД, на 30.09.1996 г. в България, гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. КЦКФБ е издала Разрешение за извършване на ...
повече

'ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ' АД

'ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ' АД

Холдингова дейност - придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува; непряко инвестиране в недвижими имоти посредством придобиване ...
повече

ПРОГРЕС ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ - ЕООД

ПРОГРЕС ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ - ЕООД

Посредничество и инвестиции в недвижимо имущество.
повече

СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД

СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД

Старком Холдинг АД е холдингово дружество, чийто реално осъществяван предмет на дейност е свързан с придобиване, управление и развитие на дружества в страната и чужбина. Основната инвестиция на Старком Холдинг е участието му в Еврохолд ...
повече

ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП - АД

ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП - АД

ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП е холдингово дружество. Чрез представянето на качествени продукти и услуги, ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП се стреми да отговори на нуждите на своите клиенти и партньори. Водещите дейности на холдинга отразяват една сериозна бизнес ...
повече

СОФАРМА ИМОТИ - АДСИЦ

СОФАРМА ИМОТИ - АДСИЦ

“Софарма имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. и е вписано в ...
повече

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - АД

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - АД

Индивидуалното управление на вашите активи е една добра алтернатива на депозита, тъй като ви носи възможност за по-голяма доходност и повече инвестиционни възможности. Все повече клиенти предпочитат да се доверят на професионалисти, когато се ...
повече

АДВАНС ПРОПЪРТИС - ООД

АДВАНС ПРОПЪРТИС - ООД

Advance Properties is an investment company. Among the main business activities of the company are construction, management and renting of real estates, production of industrial and agricultural goods. The company also offers transportation of passengers and loads, tourism and other services. Advance Properties has shares in several Bulgarian companies. It holds about 60% of the shares in the pharmaceutical company Huvepharma and has significant ...
повече

ДИКО - И. ДИКОЛАКОВ Пловдив

ДИКО - И. ДИКОЛАКОВ Пловдив

ДИКО - И. ДИКОЛАКОВ Пловдив Фирма “ДИКО” е основана през 1989г. Специализира в производството на изделия за бита и промишлеността от термореактивни и термопластични пластмаси. Разполага с мощности за изработка на продукти до 3,5 кг.(600 тона) ...
повече