ЕАЗ - АД

ЕАЗ - АД

ЕАЗ-АД гр.Пловдив е основан през 1949 г. и е основен производител в страната на нисковолтова комутационна апаратура за променлив ток.
повече

ИНТЕРКОМПЛЕКС - ООД

ИНТЕРКОМПЛЕКС - ООД

Ръководството на “ИНТЕРКОМПЛЕКС” ООД с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани с управлението и качеството на продуктите и услугите, ...
повече

УСПЕХ ЕЛКОМ ССБ - ЕООД

УСПЕХ ЕЛКОМ ССБ - ЕООД

“Успех Елком ССБ” ЕООД град Варна е създаден през 1956 година като социално производствено предприятие за хора с увредено зрение.Предприятието е собственост на Съюза на слепите в България и има статут на самостоятелно търговско ...
повече