ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" oukniazboris.org

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" oukniazboris.org

КОНТАКТИ Име, фамилия длъжност телефон факс Галина Жишева Директор 056/846052 056/846052 Диана Жекова   Радостина Касабова Зам.-директори  УД 056/846053   Живка Гергова Зам.-директор АСД 056/846053   Анна ...
повече

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" oukniazboris.org

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" oukniazboris.org

КОНТАКТИ Име, фамилия длъжност телефон факс Галина Жишева Директор 056/846052 056/846052 Диана Жекова   Радостина Касабова Зам.-директори  УД 056/846053   Живка Гергова Зам.-директор АСД 056/846053   Анна ...
повече

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" oukniazboris.org

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" oukniazboris.org

КОНТАКТИ Име, фамилия длъжност телефон факс Галина Жишева Директор 056/846052 056/846052 Диана Жекова   Радостина Касабова Зам.-директори  УД 056/846053   Живка Гергова Зам.-директор АСД 056/846053   Анна ...
повече