"Доброволен пенсионен фонд ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"

"Доброволен пенсионен фонд ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"

      ЗА ФОНДА      С решение на Комисията за финансов надзор № 1100-ДПФ/25.08.2008 г. на "Пенсионноосигурителен институт" АД е дадено разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен ...
повече