СКЛАДОВА ТЕХНИКА - АД

СКЛАДОВА ТЕХНИКА - АД

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД е фирма с частен капитал и предмет на дейност проектиране, производство, търговия, монтаж и сервиз на складово оборудване, подемно-транспортна техника и уреди за бита. СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД поддържа реномето си на сериозен ...
повече