ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС - АД

ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС - АД

     Верила Лубрикантс АД е наследник на богатите традиции на създадената през 1945г. химическа фабрика "Верила" край София. В периода 1968-1990г. е направена цялостна реконструкция и модернизация като в действие са пуснати редица нови мощности, ...
повече