"Чистота" - ЕООД

"Чистота" - ЕООД

“Чистота” - ЕООД “Чистота” ЕООД е лицензирано за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци с рег. документ № 02-РД-273-00 на РИОСВ – Бургас, за следните видове отпадъци по кодове: 20.02.02-Почва и камъни; 20.03.01-Смесени ...
повече