РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ "ГОРА"

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ "ГОРА"

ГОРА е списание с тематика, която засяга горското стопанство и екологията. Списанието е с периодичен печат и излиза всеки месец. Списание Гора продължава традициите за издаване на печатни издания с горска тематика. Негов предшественик е ...
повече