Техем Сървисис ЕООД

Техем Сървисис ЕООД

Светът на новите технологииТехем е световен лидер в разпределението на енергия и вода за жилищни имоти Предизвикателството: Намаляване на СО2 емисиите е задължение на всички хора по света. Естествените ресурси все повече намаляват и затова ...
повече

Техем Сървисис ЕООД

Техем Сървисис ЕООД

Техем Сървисис ЕООД - България е създадена през 1999 година със седалище и адрес на управление град София, ж.к. Гео Милев, ул. проф. Георги Павлов №3. Фирмата е 100% дъщерно дружество на немския концерн Techem GmbH. Техем Сървисис е пазарен лидер с над 50 % дял ...
повече

Techem Services Ltd

Techem Services Ltd

The world of new technologies Techem is a global leader in the distribution of energy and water to residential property Challenge: Reducing CO2 emissions is the responsibility of everyone in the world. Natural resources are increasingly limited and therefore become more expensive. The goal: To reduce resource consumption in buildings. This helps to protect nature and saves time and money of our clients. We offer: Intelligent solutions ...
повече