ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН - ЕАД

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН - ЕАД

Топлоснабдяване. За осъществяване на дейността в "Топлофикация-Плевен" ЕАД е монтирано следното основно технологично оборудване: 5 броя парни котли2 броя водогрейни котли.3 броя парни турбинибойлерна уредба Към 01.12.2003 г. към “Топлофикация ...
повече

ДОМЕСТИКГАЗ ООД

ДОМЕСТИКГАЗ ООД

Доместикгаз ООД е компания с традиции на българския пазар, специализирана в проектиране, разработване, изграждане, предоставяне, поддържка на инфраструктурни услуги в областта на газификацията, газоразпределителни мрежи, кранови възли, ...
повече