ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Лесотехнически университет (ЛТУ) – София. ЛТУ е единственият университет в България, обучаващ специалисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели, инженерния дизайн на мебели и ландшафтната ...
повече

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА Научната дейност на Института за балканистика се съсредоточава върху изследването на историята, литературите и езиците на Югоизточна Европа в хронологическите рамки на период от близо 1 600 години, от края на IV до края ...
повече

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"

РЕКТОРАТ​                                                    Административен отдел                   ​УЧЕБНИ БАЗИгр. Варна, п.к. 9002                         ...
повече