ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Ние в БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, можем да ви дадем компетентна, професионална консултация и да осигурим необходимата застрахователна защита за вас, вашето имущество и вашия бизнес. Увереността ни е свързана с фактите:1. Булстрад е търговска ...
повече

"ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД

"ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД

"Дженерали България" - ЕАД   Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане и Дженерали Животозастраховане ...
повече

"ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД

"ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД

"ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД  "ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД е българско застрахователно дружество, 100% собственост на GRAWE Group, основана преди 186 години в Грац, Австрия. "ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД е ...
повече

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД

    "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД Пазарен дял: 11.7% за 2011г.Приходи: 157.1млн. за 2011г.Година на създаване: 1996г.Брой офиси: Състои се от 52 агенции и 68 представителства.Продукти: 67   Застрахователно акционерно дружество Армеец ...
повече

ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България. ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД е сред най-динамично и успешно развиващите се ...
повече

ЕВИТА М БРОКЕР - ООД

ЕВИТА М БРОКЕР - ООД

Tърговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна дейност, производство и търговия в страната и чужбина на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел ...
повече

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

ПРЕДСТАВЯНЕЗастрахователна компания „Лев Инс“ АД е основана през 1996 г. и е сред първите дружества в бранша с изцяло частен капитал. Собственият капитал е формиран от израелски и български инвеститори, а от 2007 г. акционер е и Julius Baer Investment ...
повече

Застрахователна компания Олимпик - клон България - КЧТ

Застрахователна компания Олимпик - клон България - КЧТ

Застрахователна Компания "Олимпик"Изминавайки през трудни етапи на развитие и поемайки предизвикателствата на свободния пазар, при стриктното спазване изискванията на европейското законодателство, компанията се утвърди на вътрешния ...
повече

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД Първият пенсионен фонд, управляван от Allianz, е основан още през 1903 г. Allianz е основана на 5 февруари 1890 г. в гр. Берлин. След сливането на Allianz и RAS, Allianz Group се превръща в първия доставчик на ...
повече

'Застрахователно акционерно дружество 'ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ'' АД

'Застрахователно акционерно дружество 'ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ'' АД

    Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 г.), с Решение № 732 – ОЗ от 03.10.2013г. на Комисията за финансов надзор, на ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД е издаден ...
повече