ЕРМЕЛ 74

ЕРМЕЛ 74

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; ЖИВОТНОВЪДСТВО; ...
повече

ФЕНИКС-73 - ЕООД

ФЕНИКС-73 - ЕООД

Животновъдство и растениевъдство
повече

СТОИЛОВ 07 - ЕООД

СТОИЛОВ 07 - ЕООД

Фирма Стоилов-07 ЕООД разполага със собствена кравеферма и е специализирана в отглеждането на едър рогат добитък.
повече

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ 'ХАН АСПАРУХ' - Кооперация

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ 'ХАН АСПАРУХ' - Кооперация

Растениевъдство Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива ...
повече

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО - АД

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО - АД

Свинекомплекс Николово АД е разположен в Северна България, района на Дунавската равнина. Регионът е характерен с две основни производства – зърно (пшеница, царевица, ечемик, царевица) и лозарство. Подходящ район за развитие на интензивно ...
повече

БРАМАС  96  АД

БРАМАС 96 АД

За нас: АД „БРАМАС-96” гр.Шумен е предприятие, което обезврежда продукти от животински произход, потенциално опасни за здравето на хората и животните, както и за околната среда. Тук се преработват и обезвреждат странични животински продукти ...
повече

Яйца и Птици ЗОРА АД

Яйца и Птици ЗОРА АД

Яйца и птици-ЗОРА" АД има 40 годишна традиция в производството на яйца за консумация. Дружеството е правоприемник на Комбината за производство и преработка на птиче месо и яйца, който стартира своята дейност през 1964 година, когато е заредена ...
повече

СДРУЖЕНИЕ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ И ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИТЕ КРАКРА ПЕРНИШКИ ГР. ПЕРНИК

СДРУЖЕНИЕ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ И ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИТЕ КРАКРА ПЕРНИШКИ ГР. ПЕРНИК

Цели: - Опазване и подобряване на наличния генетичен фонд местни породи гълъби;- Представянето им пред европейската гълъбарска общественост с цел вписването им в регистъра на породите;- Развъждането и популяризирането на породисти гълъби;- ...
повече

СДРУЖЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В С.КАЛИПЕТРОВО

СДРУЖЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В С.КАЛИПЕТРОВО

СДРУЖЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В С.КАЛИПЕТРОВО
повече