ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

Ние в БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, можем да ви дадем компетентна, професионална консултация и да осигурим необходимата застрахователна защита за вас, вашето имущество и вашия бизнес. Увереността ни е свързана с фактите:1. Булстрад е търговска ...
more contacts

ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР - АД

Финансова Къща Евър АД предлага участие на Форекс пазарите с услугата Trader.bg,на която бе собственик до лятото на 2011 (trader.bg е момента е собственост на Авус капитал ООД). Компанията се стреми да предложи най-добрите условия, технологии и качество на ...
more contacts

Б.Л. ЛИЗИНГ - АД

Осъществяване на всички видове и форми на лизинга във и звън страната.
more contacts

ЕВРОБАЛАНС ООД

В условията на динамична икономическа среда всяка фирма се стреми към намаляване на разходите без влошаване на качеството. Възможност за това е възлагане на счетоводното обслужване на Cчетоводна къща Евробаланс, която ще го прави по-евтино, ...
more contacts

НЕПТУН ТД - ЕООД

ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ СРЕЩУ ЗАЛОГ НА ВЕЩИ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
more contacts

'ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ' АД

Ценни книжа, акции
more contacts

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ - АД

Адванс Екуити Холдинг АД е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен хоризонт в частни (непублични) компании. Дружеството предоставя финансиране за реализиране на перспективни бизнес проекти срещу дялово участие в тях.
more contacts

Евросъдружие ООД

Компанията има мажоритарни дялове в 4 местни компании, които оперират в сферата на хазартната дейност.
more contacts

"ДЖЕНЕРАЛИ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД

"Дженерали България" - ЕАД   Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане и Дженерали Животозастраховане ...
more contacts

ИРИС - АД

За компаниятаИрис АД е дружество с над 100-годишна история, наследник на първата текстилна фабрика в Русе, основана през 1905 година. През годините компанията се преструктурира няколко пъти, за да отговори на постоянно променящата се икономическа ...
more contacts

"ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД

"ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД  "ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД е българско застрахователно дружество, 100% собственост на GRAWE Group, основана преди 186 години в Грац, Австрия. "ГРАВЕ България Животозастраховане" - ЕАД е ...
more contacts

Фаворит Холд - АД

Фаворит Холд АД е учредено като приватизационен фонд, с наименование ПФ “Акционер - фаворит” АД, на 30.09.1996 г. в България, гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. КЦКФБ е издала Разрешение за извършване на ...
more contacts

'ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ' АД

Холдингова дейност - придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува; непряко инвестиране в недвижими имоти посредством придобиване ...
more contacts

ПРОГРЕС ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ - ЕООД

Посредничество и инвестиции в недвижимо имущество.
more contacts

СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД

Старком Холдинг АД е холдингово дружество, чийто реално осъществяван предмет на дейност е свързан с придобиване, управление и развитие на дружества в страната и чужбина. Основната инвестиция на Старком Холдинг е участието му в Еврохолд ...
more contacts

ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП - АД

ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП е холдингово дружество. Чрез представянето на качествени продукти и услуги, ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП се стреми да отговори на нуждите на своите клиенти и партньори. Водещите дейности на холдинга отразяват една сериозна бизнес ...
more contacts

СОФАРМА ИМОТИ - АДСИЦ

“Софарма имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.Дружеството е учредено на 20.03.2006 г. и е вписано в ...
more contacts

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - АД

Индивидуалното управление на вашите активи е една добра алтернатива на депозита, тъй като ви носи възможност за по-голяма доходност и повече инвестиционни възможности. Все повече клиенти предпочитат да се доверят на професионалисти, когато се ...
more contacts

'Авто Юнион'АД

Авто Юнион АД е холдингово дружество обединяващо инвестициите на Еврохолд България АД в автомобилния сектор. Авто Юнион е автомобилен холдинг, който предлага на българския автомобилен пазар 10 марки автомобили. В структурата на Авто Юнион се ...
more contacts

"Руен Холдинг" АД

За "РУЕН ХОЛДИНГ" АД клиентите са от първостепенно значение. Търговските взаимоотношения с  тях се основават на взаимно уважение и сътрудничество. Дружеството се стреми към изграждането на взаимноизгодни и дългосрочни търговски ...
more contacts

Финансова Къща Евър АД

Финансова Къща Евър АД предлага участие на Форекс пазарите с услугата Trader.bg,на която бе собственик до лятото на 2011 (trader.bg е момента е собственост на Авус капитал ООД). Компанията се стреми да предложи най-добрите условия, технологии и качество на ...
more contacts

АКАУНТ - 09 - ЕООД

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА: СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ, ДАН. КОНСУЛТ. Дейност в областта на услугите, счетоводни услуги и консултации, съставяне на финансови отчети по ЗСЧ.
more contacts

АДВАНС ПРОПЪРТИС - ООД

Advance Properties is an investment company. Among the main business activities of the company are construction, management and renting of real estates, production of industrial and agricultural goods. The company also offers transportation of passengers and loads, tourism and other services. Advance Properties has shares in several Bulgarian companies. It holds about 60% of the shares in the pharmaceutical company Huvepharma and has significant ...
more contacts

"Доброволен пенсионен фонд ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"

      ЗА ФОНДА      С решение на Комисията за финансов надзор № 1100-ДПФ/25.08.2008 г. на "Пенсионноосигурителен институт" АД е дадено разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен ...
more contacts

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД

    "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД Пазарен дял: 11.7% за 2011г.Приходи: 157.1млн. за 2011г.Година на създаване: 1996г.Брой офиси: Състои се от 52 агенции и 68 представителства.Продукти: 67   Застрахователно акционерно дружество Армеец ...
more contacts

ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България. ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД е сред най-динамично и успешно развиващите се ...
more contacts

ЕВИТА М БРОКЕР - ООД

Tърговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна дейност, производство и търговия в страната и чужбина на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел ...
more contacts

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

ПРЕДСТАВЯНЕЗастрахователна компания „Лев Инс“ АД е основана през 1996 г. и е сред първите дружества в бранша с изцяло частен капитал. Собственият капитал е формиран от израелски и български инвеститори, а от 2007 г. акционер е и Julius Baer Investment ...
more contacts