ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД е дъщерно дружество на НЕК ЕАД, създаденo на 04.01.2007г.Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на ...
more contacts

"ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ; ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ И ГАЗОСНАБДИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ НА КУЛТУРНО-БИТОВИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ, НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ И ...
more contacts

ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН - ЕАД

Топлоснабдяване. За осъществяване на дейността в "Топлофикация-Плевен" ЕАД е монтирано следното основно технологично оборудване: 5 броя парни котли2 броя водогрейни котли.3 броя парни турбинибойлерна уредба Към 01.12.2003 г. към “Топлофикация ...
more contacts

"Енергия Марваков" ЕООД

Енергия - Марваков ЕООД е фирма с основна дейност производство и монтаж на електроагрегати в стандартно и шумозаглушено изпълнение. Фирма "Енергия Марваков" ООД e утвърдена на българския пазар като производител на професионални ...
more contacts

ЕБИОС ЕНЕРДЖИ - АД

Производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници
more contacts

ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ - АД

      Компанията Енергоинвестмънт АД е основана през 2009 г. Тя е базирана в гр. София.      Енергоинвестмънт АД оперира на национално ниво. Наши клиенти са малки и големи производствени, търговски и логистични фирми от различни ...
more contacts

Невен-ЗИГ Солар ООД

Невен-ЗИГ Солар ООД е българо – германско предприятие за проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения до ключ. Нашите компетенции и ангажименти обхващат всички процеси, необходими за изграждането на фотоволтаична централа Заедно с ...
more contacts

ИВИЕМ - 04 - ЕООД

Ивием 04 ЕООД извършва преработка и рециклиране на отпадъци.
more contacts

Техем Сървисис ЕООД

Светът на новите технологииТехем е световен лидер в разпределението на енергия и вода за жилищни имоти Предизвикателството: Намаляване на СО2 емисиите е задължение на всички хора по света. Естествените ресурси все повече намаляват и затова ...
more contacts

ТЕХНО ТЕРМ - ЕООД

„ТЕХНО ТЕРМ” ЕООД е фирма основана прз 2006 г. Занимава се с проектиране,изграждане и сервиз на газови съоръжения,отоплителни и ВиК инсталации, соларни системи за битови и промишлени обекти, сервиз на професионално кухненско оборудване. ...
more contacts

СПЛАВКОМЕРС - АД

Изкупуване, рециклиране и търговия с вторични суровини - метали
more contacts

А.С.А. БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма .А.S.A., част от консорциума FCC Group, е най-голямата компания в сферата на отпадното стопанство в Австрия, както и лидер на пазара в Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия. Към момента броя на заетите работници в компанията надхвърля 3 500 ...
more contacts

"МЕГАТЕРМ" - ГЕОТЕРМАЛНА и СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА

 Фирма МЕГАТЕРМ-ЦОНЕВ ЕООД е с дългогодишен опит в областта на Енергийно ефективни системи за климатизация на сгради с различно предназначение.През последните няколко години се насочихме към използване на възобновяеми енергийни ...
more contacts

"ТЕХНО ЕК" - ЕООД

Фирма ТЕХНО ЕК ЕООД съществува от 1994 г. и специализирана в проктиране, изграждане, монтаж и поддръжка на системи за резервно електрозахранване – дизелгенератори, газгенератори и UPS системи. Фирмата е представител за България на фирмите: АJ POWER ...
more contacts

ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД

OMV в БългарияOMV, интегрирана, международна нефтено газова компания OMV Aktiengesellschaft е една от най-големите индустриални компании на борсата в Австрия, с консолидирани приходи от 23.32 милиарда евро и персонал от 31,398 души през 2010 г. В сектор Проучване ...
more contacts

ТЕХНОКОМЕРС ООД

Фирма "Технокомерс" ООД е създадена през 1992 год. с основен предмет на дейност търговия на резервни части за енергетиката и минната промишленост.Фирмата се намира в район силно развит в областта на енергийното производство (около 40% от цялото ...
more contacts

Енергия - Марваков ЕООД

Фирма "Енергия Марваков" ЕООД e утвърдена на българския пазар като производител на професионални електроагрегати и системите за управлението им.Чрез въвеждането на всички съвременни технологии в областта на управлението на ...
more contacts

ЕЛФОР - ЕООД

Фирма "Елфор" е регистрирана през м. март 1995 г. като електро и енергомонтажна с проектиране на електростанции, осветителни системи и съоръжения за външни електрозахранвания чрез кабелни и въздушни линии, трафопостове и уредби ниско и средно ...
more contacts

"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД

"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД е основано като приемник на "ОРГГАЗСЕРВИЗ" АД – (1997 ÷ 2006 г.) с решение № 1578 от 15.06.2006 г. на Старозагорския окръжен съд, с предмет на дейност "Техническа диагностика на газоснабдителни системи, изследователска и развойна ...
more contacts

ТЕХЕНЕРГО ЕАД

За нас: Началото на дружеството е сложено през м. април 1966 г. с Решение на МС.Предприятието което се създава се нарича "ОАМЕС" (Организация, автоматизация и модернизация на енергийната система). Няколко месеца по- късно ОАМЕС се преименува на АМЕС - ...
more contacts

ДОМЕСТИКГАЗ ООД

Доместикгаз ООД е компания с традиции на българския пазар, специализирана в проектиране, разработване, изграждане, предоставяне, поддържка на инфраструктурни услуги в областта на газификацията, газоразпределителни мрежи, кранови възли, ...
more contacts

"НИРА" ЕООД

Фирма НИРА ЕООД се занимава с управление на опасни и неопасни отпадъци в град Велико Търново. Дружеството се занимава още със събиране, разделяне, транспортиране и третиране на всякакъв видотпадъчен материал. - Излязло от употреба ...
more contacts

ЕЛПРОМ ТРАФО СН АД

Елпром Трафо СН със златен медал на Пловдивския панаир. Заводът в град Кюстендил е основан през далечната 1968 година, като подразделениена съществуващия Завод за силови трансформатори в София.В началото на седемдесетте години на миналия век ...
more contacts

СТС СОЛАР - АД

  СТС Солар е част от СТС Инвест Холдинг Груп и е основана в началото на 2007 година от изключителен мениджърски и търговски екип с идеята за осигуряване на чиста и възобновяема енергия. Компанията предлага висококачествени продукти на ...
more contacts

ФИЛКАБ АД

Пловдив Бургас Варна Велико Търново Русе Сливен София Шумен ФИЛКАБ АД предлага инженерингови услуги и извършва комплексно обслужване- проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в действиена комплектно ...
more contacts

МЕТИКС ООД

МЕТИКС ООД вече 23 години концентрира усилията си в проектиране, производство, доставка и монтаж на Eлектрически табла, Комплектни Трансформаторни Подстанции – метален и бетонен тип, Възлови Станции и Разпределителни Уредби до 24kV.Приоритетна ...
more contacts

Техем Сървисис ЕООД

Техем Сървисис ЕООД - България е създадена през 1999 година със седалище и адрес на управление град София, ж.к. Гео Милев, ул. проф. Георги Павлов №3. Фирмата е 100% дъщерно дружество на немския концерн Techem GmbH. Техем Сървисис е пазарен лидер с над 50 % дял ...
more contacts

Techem Services Ltd

The world of new technologies Techem is a global leader in the distribution of energy and water to residential property Challenge: Reducing CO2 emissions is the responsibility of everyone in the world. Natural resources are increasingly limited and therefore become more expensive. The goal: To reduce resource consumption in buildings. This helps to protect nature and saves time and money of our clients. We offer: Intelligent solutions ...
more contacts