ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Лесотехнически университет (ЛТУ) – София. ЛТУ е единственият университет в България, обучаващ специалисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели, инженерния дизайн на мебели и ландшафтната ...
more contacts

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА Научната дейност на Института за балканистика се съсредоточава върху изследването на историята, литературите и езиците на Югоизточна Европа в хронологическите рамки на период от близо 1 600 години, от края на IV до края ...
more contacts

БПП ПРОФЕШЪНАЛ ЕДЮКЕЙШЪН - ЕООД

БПП Профешънал Едюкейшън е акредитирана организация за провеждане на курсове и изготвяне на учебни материали за следните професионални квалификации: ACCA, АСА, CIMA, CFQ, CIA, CFA, CFAB, CIPD, CIM, AAT, SII и много други. Седалището на БПП е във Великобритания, но в ...
more contacts

ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 'ХРИСТО СМИРНЕНСКИ'

Mалко история за нашето “Голямо” училище В първите десетилетия на отминалия XX век в миньорското селище Перник се създава частно училище с директор П. Станимиров. Занятията се водят в частна сграда. Така поставеното начало през 1921 г. дава ...
more contacts

94 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 'ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ'

Училището се намира в кв. „Хр.Ботев“ и първата му сграда е построена през 1938 г. Постепенно, поради нарастване на интереса към училището и увеличаване броя на децата в образователна възраст, се налага сградата да бъде разширена. Първото му ...
more contacts

ЗОНТАКС - ООД

Началото е поставено през 1996 година, когато училищният звънец събира около петдесетина жадни за знание дечица. Целта на основателите е да създадат една първокласна и перспективна образователна институция, която да осигури отлично българско ...
more contacts

ПГСС "Никола Пушкаров" - гр.Попово

Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" - гр.Попово История: Със заповед №2368 на Министерството на просветата и културата въз основа на разпореждане №181 от 10.04.1958 г. на Министерски съвет на Народна Република България се ...
more contacts

ЕТ "ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ"

Учебен център ЕТ"ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ" предлага шофьорски курсове на територията на област Силистра. Часовете по теория се провеждат в учебния кабинет на автошколата в гр. Дулово. Обучение:ЕТ "ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ" има дългогодишен опит ...
more contacts

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НОУ ХАУ

Образователен център Ноу Хау, е основан през юни, 2013 година. Както говори и името на центъра (от англ. кnow how- знам как), нашите преподаватели се стремят към усъвършенстване и развитие, интегриране на най-новите методи в образованието и индивидуален ...
more contacts

И-ТРЕЙНИНГ

e-Training e уникална система за обучение, която съчетава изпитаните методи на традиционното обучение с най-новите технологии. Притежаваме редица обучаващи софтуерни продукти и системи. Предлагаме ви най-добрите решения и професионални съвети в ...
more contacts

ОУ „ Братя Миладинови”

Основната стратегическа цел, която училището си е поставило е осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици. ВИЗИЯ 1. Обучение в областта на информационно-комуникационните ...
more contacts

Хуманитарна гимназия " Свети свети Кирил и Методий"

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО Корените на днешната Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново се намират в далечното минало. Когато е построена църквата „Св. Никола” (1836 г.), известният възрожденец отец Зотик и няколко видни ...
more contacts

БРИТАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ - ООД

Британското образование се слави по света с високото си качество. В доклада на Британския съвет от 2007 е отбелязано, че образованието е по-ценно за британския износ, отколкото финансовите услуги и автомобилната промишленост. Репутацията на ...
more contacts

ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) e най-големият институт на Българската академия на науките. Основан е през 1972, като наследник на Физическия институт с Атомна научно-експериментална база при БАН. Научният състав ...
more contacts

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), ...
more contacts

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Мисия на ИМИ:Развитие на фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети, интегриране на ИМИ в Европейското изследователско пространство;Научни изследвания в ...
more contacts

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ "ПРОФ.АЛЕКСАНДЪР ФОЛ"

Дейност Центърът по тракология е изследователско звено в ИБЦТ, чиято специфична област са интердисциплинните изследвания на историята и културата на траките: на тракийската държавност с политическите, икономическите и социалните аспекти на ...
more contacts

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН наследява най-добрите традиции на Етнографския институт с музей и Института за фолклор, обединени на 1 юли 2010 г. ИЕФЕМ-БАН е националният център за етноложки, фолклористични и ...
more contacts

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките е създаден на 01.07.2010 г. Той е правоприемник на Института по психология и Центъра за изследване на населението. Новосъздаденият институт се състои от два ...
more contacts

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

  На 3 октомври, в Заседателна зала на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” се състоя Националната кръгла маса „Образът на цар Самуил – художествена литература, история, фолклор, изкуство” в рамките на инициативата за ...
more contacts

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО 'АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ'

Мисия Мисия на Институтa по физика на твърдото тяло “Акад. Г. Наджаков” (ИФТТ): Получаване на фундаментални знания по физика на кондензираната материя, оптиката, спектроскопията и лазерната физика; приложението им за създаване на нови ...
more contacts

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ) е създаден на 1 юли 2010 г. след сливане на Института по зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология с решение на ОС на БАН от 23.03.2010 г. В ИБЕИ се ...
more contacts

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН - ПЛОВДИВ

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно–приложна дейност със следните приоритети: Създаване на оборудване, трансфер на технологии и изпълнение на технологични ...
more contacts

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Историята в дати 1860г. Първи инструментални метеорологични измервания в Австрийското консулство в Русе;1870 г. Първа хидрологична станция на р. Дунав при Русе, за нуждите на корабоплаването, по австрийска инициатива и с тяхно съдействие;1.02.1887 г. - ...
more contacts

ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО

История на ИБИР Годината 1938 се приема като година на създаване на Института. Предврителната организационна и кадрова дейност на новосъздадения институт е свързана с името на проф. Георги Ненков, ръководител в този период на Катедра по хирургия ...
more contacts

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

Предметът на дейност на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) са научните изследвания в областта на астрономията и астрофизиката и подготовката на специалисти и докторанти в тази област. Институтът ...
more contacts

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ

Лаборатория "Рентгеноструктурен Анализ" Лабораторията е основана през 1966 година за подпомагане на научната работа в Институт по Физикохимия. Благодарение на натрупания голям опит и добрите контакти с колеги, лабораторията участва активно ...
more contacts

ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - БАН

От 19 април на Международната космическа станция (МКС) е монтирана българска апаратура, създадена в Института за космически изследвания и технологии на БАН. Проектът и монтираната апаратура са предназначени за изследване на обстановката около ...
more contacts