Имаме сайт. Защо е нужно да участваме в Публични Регистри?
От една страна участието Ви във www.PublichniRegistri.com несъмнено ще увеличи посещенията на Вашия сайт. От друга страна, имайки достъп до категоризирана по отрасли и браншове информация, Вие лесно можете да откриете Вашите конкуренти и партньори в бизнеса. Присъствието Ви на общо медийно поле с тях укрепва имиджа на фирмата Ви и повишава престижа на нейното име.
Мойте партньори са в чужбина. Имам ли нужда от каталога?
www.publichniregistri.com се индексира от най-използваната интернет търсеща машина в света GOOGLE, което го прави еднакво полезен както за потребители от България, така и за хора от най-далечни точки на света. Всяка компания може да намери своите настоящи и бъдещи партньори при нас.
Колко посещения да очаквам на месец?
Големият брой фирми и браншовото им представяне определят и силния интерес към съдържанието на нашия сайт. Към настоящия момент средната месечна посещаемост за 2012г. наброява 385,825 уникални посещения и 2,142,568 презареждания. За всяка от фирмите регистрирани в www.publichniregistri.com броят на посещенията е различен, в зависимост от това какво предлагате и колко са търсени Вашите продукти/улуги.
Как ще разбера колко са посещенията?
На всеки три месеца ние изпращаме на нашите клиенти подробни отчети за това колко посещения има клиентската им страница във www.publichniregistri.com , кои ключови думи са използвани за да ги открият и от къде точно потребителите са попаднали на тяхното представяне.
Какво мога да публикувам в каталога?
Информацията може да бъде поднесена в графичен и текстов вид. Тя съдържа: описание на Вашата компания (име на компанията, фирмено лого и описание на фирмата и нейната дейност, история на компанията и друга важна за вас информация), пълна контактна информация (адрес, телефон, факс, e-mail, лице за контакт, официален сайт на фирмата), продукти и услуги, които Вашата компания предлага, съпроводени със снимков материал, oфиси, магазини и дилъри на компанията Ви. Информацията може да бъде променяна по Ваше желание, когато поискате. По този начин Вие имате уникална възможност да публикувате това, което искате да кажете на Вашите клиенти и партньори (промоции или просто да актуализирате данните си).
Какво да направя, за да бъде сайта ми в каталога по-посещаван?
Преди всичко, Вие трябва максимално да се възползвате от предоставените Ви от каталога функции и инструменти. При текстовото Ви представяне от изключително значение е начина по който ще представите дейността си. Трябва да се има предвид факта, че точното и изчерпателно описание повишава значително посещаемостта на личната Ви клиентска страница. Резултатите при търсене са в пряка зависимост от съдържанието на информацията подадена от Вас. Правилното й попълване гарантира лесен и бърз контакт на бизнес потребителите на сайта с Вашата фирма. Точният избор на отрасъл дава възможност за позициониране на фирмата Ви в информационен раздел пряко свързан с Вашата дейност. Друг важен фактор са ключовите думи по които да бъдат откривани Вашите продукти, услуги и дейност. Не забравяйте, че количеството изображения и графики предоставени на вниманието на потребителите правят по-привлекателно Вашето представяне и дават по-ясна представа за самите продукти.
Каква е разликата в посещенията между различните нива на участие?
Трите типа абонамент в www.publichniregistri.com се различават не само по обем информация, но и по резултатност при търсене. Първи излизат фирмите с VIP абонамент, след това са Преференциален, Стандартен и накрая Безплатен. VIP представянията се редуват и на заглавната страница при нейното презареждане.
Как мога да променя информацията за моята фирма?
За удобство и удовлетворяване изискванията на нашите клиенти създадохме клиентска администрация.Чрез нея те могат да променят в реално време своите данни и продуктовото си представяне.