ЕТ 'РОСИ - РОСА ОВЧАРОВА'

Кърджали, ул. Джебелска №12А

+359 897/ 80-78-74

Мелница, фурна, производство на тестени изделия.