РИТЪРН - ЕООД

Пловдив, 6-ти Септември №84 ет.6 ап.18

032/ 64-22-86

Производство на качествени хлебни изделия. Хляб, закуски, франзели.