СТРОЙ ТРАНС - ЕООД

www.stroytrans-varna.com

Варна, ж.к. Младост, бл.139 вх.7 ет.5 ап.152

0876/ 08-08-17

„Строй Транс“ ЕООД е в сферата на пътно-строителната механизация от 2007г.
Фирмата се стреми към рaзширяване и усъвършенстване на дейността си, допринасяйки за това със стриктно изпълнение на работата и коректно партньорство.
Строй Транс“ ЕООД предлага следните услуги:

Изкоп и извозване на земни маси и строителни отпадъци
Рекултивация и подравняване на терени
Доставка на инертни материали
Доставка на хумус(чернозем)